Professional Judgement. A Theoretical Model and Multi-Experiments in Nursing Professional Judgement

Detta är en avhandling från Chartwell-Bratt Ltd

Författare: Bengt Sivberg; Lunds Universitet.; Lund University.; [1993]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.