Mobility, Subsistence and Mortuary practices. An interdisciplinary study of Neolithic and Early Bronze Age megalithic populations of southwestern Sweden

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.