Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland Statutory Swedish. Structures in modern Swedish written legal discourse in Sweden and Finland

Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.