Arbetslöshetsförsäkringsdebatten : En studie i svensk socialpolitik 1892-1934

Detta är en avhandling från Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.