Hållpunkter för lärande. Småbarns möten med matematik

Detta är en avhandling från Åbo Akademis Förlag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.