NMR diffusometry studies of probe diffusion in micro and macro heterogeneous materials

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.