Afhandling om och huru vida trädesjord kan umbäras. med filos. fakultetens bifall, under inseende af Dokt. Samuel Liljeblad [...] för filos. graden utgifven af Johan Gustaf Ullström, Kongl. Stip. af Nerikes nation till ompröfning på gustav. lärosal. d. 10

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)