Lainijaurintrusionens geokemi : En geokemisk studie av sidoberget till Lainijaur Ni-Cu malm

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Författare: Evy Martinsson; [1987]

Nyckelord: Ore Geology; Malmgeologi;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.