Kvinnoföretagare : förutsättningar, attityder, bilder, erfarenheter, omvärld, framtid

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.