Bovine viral diarrhoea virus and other reproductive pathogens : epidemiological studies in Peruvian cattle

Författare: Karl Ståhl; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.