Investigating subphotospheric dissipation in gamma-ray bursts by fitting a physical model

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

Författare: Björn Ahlgren; Kth.; [2019]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; Fysik;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)