The development of the modern violin: 1775-1825 : the rise of the French school

Detta är en avhandling från Frankfurt/Main : Bochinsky

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.