Synthesis, Structure, Total Spontaneous Resolution, and Solid-State Reactions of Chiral Metal Complexes

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.