Probabilistic stability analysis of embankments founded on clay

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

Författare: Rasmus Müller; Kth.; [2013]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)