Den målande fasadytans materialitet : studier om sambandet mellan färgmaterialets sammansättning och fasadytans utseende som nymålad och åldrad

Författare: Åke Svedmyr; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.