Manipulating and Mimicking Single-Cell Compartments Using Liposome Chemistry and Miniaturized Biomembrane Electropermeabilization

Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers Reproservice

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.