En produkthistoria! AB Hägglund & Söner 1922-1981

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan (EFI)

Sammanfattning: Kring en kärna av kompetens inom mekanisk verkstadsindustri har det ständigt tillverkats nya produkter vid AB Hägglund & Söner med säte i Örnsköldsvik. Möbler, busskarosserier, flygplan, gruvlok, elektriska motorer, svetsmaskiner, fartygskranar och hydrauliska motorer är bara några exempel. Utvecklingen av nya produkter har skett i nära samarbete med kunder med vilka man haft långvariga affärsutbyten. Inom företaget har intresset och entusiasmen för nya produkter och konstruktioner varit en ständig drivkraft till ökad kunskap. Redan tidigt utvecklades en kultur och tradition av att gärna och med stor arbetsinsats ge sig in på svåra men utmanande och spännande projekt kring nya produkter.I denna empiriska del behandlas företagets omvandling under en period av sextio år. Med utgångspunkt från produkterna söker författaren beskriva förändring såväl i intern resursomvandling som externt i interaktion med kunder och leverantörer. Boken utgör den empiriska delen av "Ett industriföretags omvandling".

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)