Sájva : föreställningar om hjälp- och skyddsväsen i heliga fjäll bland samerna

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Louise Bäckman; Stockholms Universitet.; [1975]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.