Bacterial enzymes in thymidylate synthesis : molecular characterization of thymidine kinase and thymidylate kinase in Ureaplasma urealyticum and Bacillus anthracis; implications for antibacterial therapy

Författare: Cecilia Carnrot; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.