Bålverket : om samhällsförändring och motstånd med utgångspunkt från det tidigmedeltida Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland

Detta är en avhandling från Stockholm : Byrån för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.