Classical and quantum dynamics with discrete time : theory and algorithms

Sammanfattning: We study classical and quantum dynamics with discrete time: theory and algorithms

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.