Vi äro tusenden : arbets- och levnadsförhållanden inom svensk textilindustri med särskilt avseende på Gamlestadens fabrikers AB 1890-1935

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.