Om chronisk arsenikförgiftning. Akademisk Afhandling med ... Medicinska Facultetens i Upsala tillstånd under inseende af Doct. Olof Glas ... för medicinska gradens erhållande författad och utgifven af Ernst Georg Åberg af Stockholms Nation och till offent

Detta är en avhandling från Upsala, Wahlström et C

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)