Empirical Studies in Money, Credit and Banking : Empirical studies in money, credit and banking : the Swedish credit market in transition under the silver and gold standards 1834-1913

Detta är en avhandling från EHF - Stockholm School of Economics

Författare: Anders Ögren; [2003-05-21]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.