Microstructural aspects of the ductile-to-brittle transition in pressure vessel steels

Detta är en avhandling från Stockholm : Materialvetenskap

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)