Navajo Indian sandpainting : the construction of symbols

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Caroline Bower Olin; [1972]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.