Structure and properties of thick plate and near surface properties after high speed machining af AA7010

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.