Skeletal muscle protein metabolism in human infection : evaluation of 3-methylhistidine as a marker of myofibrillar protein degradation

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Jan Sjölin; Uppsala Universitet.; [1988]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.