Development of opioid receptor probes

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Ahmet Koman; Uppsala Universitet.; [1985]

Nyckelord: FARMACI; PHARMACY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.