Control of growth and differentiation of human neuronal and hematopoietic tumour cells via Myc/Max/Mad-network proteins

Författare: Cihan Cetinkaya; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.