Verkligt värde i balansräkningen : Förvaltningsfastigheter

Detta är en avhandling från Göteborg : BAS-förlaget

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.