The Right to Property and the European Convention on Human Rights. A Nordic Approach

Detta är en avhandling från Gudrun Gauksdottir, Kaldadarnes, IS-801 Selfoss, Iceland

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar äganderättens skydd enligt Artikel 1 första tilläggsprotokollet till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.