Epidural analgesia : influence on gastrointestinal motility : experimental and clinical studies with epidural bupivacaine and epidural morphine

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Titti Thorén; Uppsala Universitet.; [1988]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.