In vitro and in vivo studies on epileptogenic tissue in temporal lobe epilepsy

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Eva Kumlien; Uppsala Universitet.; [1994]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.