Hydrographic and morphologic processes at Falsterbo peninsula - Present conditions and future scenarios

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Den tilltagande växthuseffekten förväntas innebära en global vattenståndshöjning samt klimatförändringar. En sådan utveckling är ogynnsam för låglänta sandkuster som de runt Falsterbohalvön. I denna avhandling diskuteras framtida höga vattenstånd tilsammans med tänkbara konsekvenser för Falsterbohalvön. Dessutom har kustnära vågor och sandtransport samt grundvattennivåer i sandlagren studerats. Lämpligheten av olika kustskyddsalternativ diskuteras också.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.