Animadversiones in volumen primum historiæ nobilissimi Lagerbring, quas, venia ampl. facult. philos. Ups. præside mag. Erico Mich. Fant ... pro gradu philosophico publice ventilandas sistit Johannes Olavus Bergensson, stip. reg. Helsingus. In audit. Gust.

Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris Joh. Fred. Edman, reg. acad. typogr

Författare: Eric Michael Fant; Uppsala Universitet.; [1800]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)