A Baseband Time Domain Measurement System for Dynamic Characterisation of Power Amplifiers with High Dynamic Range over Large Bandwidth

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.