Studies on iris sphincter and ciliary muscle contraction in primates : effects of cholecystokinin and other sensory neuropeptides

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Birgitta Almegård; Uppsala Universitet.; [1993]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.