ß1-blockade early after coronary surgery : a haemodynamic, metabolic and electrophysiologic study with special reference to effects of metoprolol

Författare: Örjan Wesslén; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.