Landscape of the monuments : a study of the passage tombs in the Cúil Irra region

Detta är en avhandling från Stockholm : [Byrån för arkeologiska undersökningar], Riksantikvarieämbetet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.