Modern företagsledning och omoderna företagsledare

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI)

Sammanfattning: Företag leds av människor. Människor som lever i ett samhälle med en lång historia. I denna avhandling argumenteras för att historiskt framsprungna ideal för företagsledning och företagsledare är av stor betydelse i nuet. För att förstå dagens mångfacetterade praktik – här studeras ett företag och dess ledning över en längre period - måste historiens avlagringar blottläggas.Modern företagsledning ses här som en roll för någon att iklä sig – en roll som tycks handla om sådant som ”strategi” och ”kultur”. Företagsledare skall fastlägga strategier och skapa kulturer. Men hur skall detta göras? Och hur skall företagsledare vara i övrigt? Här finns djupare tankar och känslor hos människor – sådant som handlar om vem ”jag” är.Industrialismens historia har producerat typiska svar på sådana frågor. För företagsledare är en central del av svaret ofta ”jag är en man”. Ideal för män är viktiga som ideal för företagsledare, och tvärtom.Praktisk företagsledning kan därmed ses som en blandning av modernt instrumentellt handlande i termer av strategi och kultur och något mindre moderna handlingar som handlar om vem jag är i tingens ordning. Är jag till exempel en Tuffing eller en Expert?Avhandlingen utmynnar i en återupptäckt av ytterligare en aspekt: det som varken är modernt eller helt omodernt.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)