The mechanism of enzymatic cellulose degradation by Trichoderma viride

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.