Haemodynamics in aorto-coronary bypass surgery : a clinical study with special reference to the effects of neuroleptanaesthesia and to the cause of postoperative vasoconstriction and its treatment with sodium nitroprusside

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Hans Tydén; Uppsala Universitet.; [1979]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.