Evaluating Credal Set Theory as a Belief Framework in High-Level Information Fusion for Automated Decision-Making

Detta är en avhandling från Örebro : University of Örebro

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.