Samtycke till medicinsk vård och behandling : En rättsvetenskaplig studie

Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.