Markets in fashion : a phenomenological approach

Detta är en avhandling från Stockholm : City University Press

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.