Child injuries at home – Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds

Detta är en avhandling från Malmö University Health and Society

Författare: Anna Carlsson; Malmö University.; [2010]

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN; Medicine;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)