Population Dynamics, Diet and Migrations of the Unetice Culture in Poland

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.