Constructing Soviet Cultural Policy : Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Författare: Egle Rindzeviciute; Södertörns Högskola.; [2008]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.