Driveability studies of vibro-driven model piles in non-cohesive soils

Detta är en avhandling från Institutionen för anläggning och miljö

Författare: Kenneth Viking; Kth.; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.